СО-140

 100 дка земеделска земя - 60 дка - трета категория; 36 дка - в мочурище

Информация за обекта
Вид на обектаСтопански обекти
Ценадо 70 000 лв.
Населено мястоСтоил Войвода