Продажби

  538

  Дворно място 260 кв.м, находящо се в строителните граници на града, предназначено за жилищни нужди 

  СО-139

  139.1 Парцел с площ 810 кв.м.Подходящ за производствени цели - складове, база и др.; за жилищни нужди

  139.2 Парцел /дворно място/ с площ 600 кв.м. На 7 км.от Балчик 

  802

  Парцел - 505 кв.м.; без ток и вода

  847

   Празно дворно място - 500 кв.м.

  СИ-300 имота се намира в с. Радецки

  Празно дворно място - 950 кв.м. в центъра на с. Радецки

  СИ-332 т.1 с. Радецки

  Празно дворно място - 1480 кв.м.; без ток и вода 

  1034 имота е в гр. Твърдица

   Празни парцели - 1. Парцел 1 - 774 кв.м.

  2. Парцел 2 -608 кв.м.

  3. Парцел 3 - 510 кв.м.

  1045

  1/16 ид.ч. от дворно място, цялото от 445 кв.м. - 27.80 кв.м.; без ток и вода

  СО-180

  Празен парцел /ид. център/ - 1684 кв.м. - за търговски обект, комплекс и за жилищно строителство 

  1091

  Парцел - 900 кв.м. подходящ за строителство - за 3-4 етажна сграда; идеален център