Продажби

  Земя 8

  1. Нива - 2.282 дка, пета категория - 055006
  2. Лозе - 0.952 дка, шеста категория - 201046
  3. Нива - 10.119 дка, пета категория - 080003
  4. Лозе - 1.000 дка, шеста категория - 073003

  Зем.земя 10

  Нивите са в с.Лалково, Елховска община

  1. 31.000 дка - трета категория

  2. 30.000 дка - трета категория

  3. 16.600 дка - пета категория

  4. 34.000 дка - трета категория

  5. 28.500 дка - пета категория

  6. 5.300 дка - седма категория

  7. 16.000 дка - десета категория

  8. 12.000 дка - десета категория

  9. 1.400 дка - десета категория

  10. 2 дка - седма категория

  Общо: 176.902 дка

  Гори 13

  Дървопроизв.площ - 2.575 дка - нискостъблени; Дървопроизв.площ - 1.897 дка - широколистна гора; Дървопроизвод.площ - 1.176 дка - широколистна гора; дървопроизвод.площ - 3.499 дка - широколистна гора

  Търсим за клиент 16

  ТЪРСИМ ЗА КЛИЕНТ

  40 дка в 1 парцел земеделска земя - нива /може и хълмиста/, без значение категорията между Нова Загора и Сливен

  Цена: по договаряне

  Недка Славова - 0895796665, 0897777489
   

  34 - земята е в с. Камен връх, обл. Ямбол

  1. Нива - 4.634 дка; шеста категория

  2. Нива - 30.028 дка; шеста категория

  3. Нива - 15.330 дка; пета категория

  4. Нива - 16.757 дка; шеста категория

  5. Нива - 19.500 дка; шеста категория

  6. 9.100 дка; шеста категория

  7. 4.634 дка; шеста категория

  Няма договор с арендатори 

  40 с. Радецки

  Ниви -1.  8.480 дка - трета категория

  2. 11.930 дка - четвърта категория

  3. 17.400 дка - трета категория

  4. 8.270 дка - пета категория

  Общо: 46.080 дка

   

  49

  1. Лозе - 19.105 дка; работят се; с. Научене

  2. Лозе - 3.653 дка; над Каменово

  3.  Лозе - 2.333 дка; над Каменово

  4. Лозе - 2.000 дка; над Каменово и Научене

  53

  1. Лозе - 0.935 кв.м.; трета категория

  2. Нива - 1.796 кв.м.; трета категория

  3. Нива - 1.480 кв.м.; трета категория

   

  57 имота е в с. Събрано

  1. Нива - 25.344 дка -  трета категория

  2. Нива - 7.999 дка - четвърта категория

  3. Лозе - 3.592 дка - четвърта категория

  61

  Изоставена нива - 5.040 дка; X кат. 

  Земеделска земя

  Изкупува земеделска земя в селата: Сборище, Червенаково, Оризари, Близнец, Боров дол, Старо село, Бинкос, Караново и град Твърдица