Продажби

  СИ-170

  Дворни места от 1400 кв.м и 1210 кв.м. 

  271

  II празни парцела - I - 980 кв.м.; II - 890 кв.м. - съседни; общо: 1870 кв.м.

  280.1

  Дворно място  - 1.5 дка със стопанска сграда - свинарник

  Дворни места

  Дворно място - 2320 дка

  дворно място - 1725 дка 

  СИ-419

  Дворно място  - 1020 кв.м.; стара паянтова сграда - 32 кв.м. 

  СИ-434

  Двор - 600 кв.м.; стопанска постройка - 20 кв.м. за инструменти; оградено; сонда; ел.ток; овошки - 5-6 бр.