Продажби

  328 - III

  1. Нива - 7.192 дка, пета категория, "Горните лозя" - сега вече е лозе /7-8 год./ - молдова, мерло, каберне - 7-8000 лв.

  2. Лозе - 1.014 дка, четвърта категория "Бирникова могила" - 300 лв./дка

  3. Лозе - 0.990 дка, четвърта категория "Ечемята"  - ракацител; работи се - до 500 лв./дка.

  4. Нива - 10.418 дка; трета категория, от които - 5 дка. е младо лозе - до 5000 лв.; рибарник около 4 дка - цена по договаряне

  5. 1 дка разорана на нива; пета категория, "Чикалдакова могила" - 600 лв./дка

  6. Лозе - 1.052 дка "Краийшника"; четвърта категория до 300 лв./дка

   

   

  Лозе 21

   

   

  Лозе - 4.443 дка - IV категория

  Лозе - 2.026 дка - IV категория

  Лозе - 2.009 дка - V категория

  Лозе - 1.139 дка - V категория

  Лозе - 1.221 дка - IV категория

   

  48

  1. Стари лозя - винени сортове в с. Караново - 8 бр. х 1 дка - 450 лв./дка

   

  59

  Лозе - 0.992 дка, четвърта категория