Продажби

    Зем.земя - гора 7

    Гора - 120 дка - дъб 70 %, бряст, цер, акация - 30 %; за сечене - има разрешително