Продажби

    СИ-335.2

    Урегулиран поземлен имот - 714 кв.м.; до водата