Продажби

    СИ-433

    Празно дворно място - 1450 кв.м.

    Празно дворно място - 1435 кв.м.

    централна част; с кладенец