Продажби

  Гора 12

  Гора - акация - определена за сеч тази  година

  Лозя и ливада 30

  Ливада - 1.501 дка - пета категория

  Лозе - 0.215 дка - четвърта категория

  Лозе - 1.297 дка - четвърта категория 

  33

  1. Ливада - 5.819 дка - четвърта категория;

  2. Нива - 3.921 дка - седма категория 

  56

  1. Нива - 46.274 дка, пета категория

  2.  Нива - 75.500 дка, четвърта категория

  3. Овощна градина - 3.318 дка, пета категория

  4. Лозе - 7.858 дка, пета категория

  5. Нива - 6.167 дка, седма категория