Продажби

  140

  100 дка земеделска земя - трета категория с построен бетонов навес - 600 кв.м.; жилище - 50 кв.м.; сонда 

  50

  Лозе - 1.313 дка "Смавлийски път" 

  64

  Нива - 6641 кв.м.; четвърта категория