Продажби

    140

    100 дка земеделска земя - трета категория с построен бетонов навес - 600 кв.м.; жилище - 50 кв.м.; сонда 

    50

    Лозе - 1.313 дка "Смавлийски път"