Продажби

    СИ-402

    Празно дворно място - 500 кв.м.; заграден с мрежа - 18 лин. метра лице; без ток и ВиК