Продажби

    55

    1. Нива - 2.553  дка - продава се 1/6 от нивата

    2. Нива - 1.755 дка, четвърта категория

    3. Нива - 4.292 дка, пета категория