Продажби

    СИ-185

    Дворни места - 1050кв.м., 1420кв.м.,1260кв.м./едно до друго/ 

    СИ-404

    Празно дворно място - 1280 кв.м.