Продажби

    СО-136

    Двор - 600 кв.м. бетониран; с навес - 180 кв.м. - покрит с гума; кантар - 20т.; кантар - 500 кг.; телфер - 3 т. с греда - 20 кв.м.; съоражения и ями за варогасене; с плътна ограда от ламарина! Има възможност за продажба и със жилище.