Продажби

  към 763

  Дворно място - 1550 кв.м. кладенец с помпа; с люцерна; 

  СИ-401

  Празно дворно място без ток и вода - 930 кв.м.; разградено 

  СИ-409

  Празни дворни места - 2980 кв.м. и 2740 кв.м. 

  СИ-412.3

  Двор - 2250 кв.м.; 2105 кв.м.; 2430 кв.м.; двуетажна жил.сграда - 130 кв.м.; второстеппенна сграда - 70 кв.м.