Продажби

    52

    Нива - 7.300 дка - IV кат.; 1 год. договор за аренда 

    60

    Нива - 2.341 дка; четвърта категория; без аренден договор