Продажби

    СИ-351.2

    Празно дворно място - 640 кв.м.; ВиК; кладенец; чешма; яма