Продажби

    Земя 11

    Нива - 3.000 дка четвърта категория 

    63

    Пасище, мера - 10.602 дка; до р. Тунджа; сменено предназначение