Продажби

    СИ-81А

    Дворно място - 1.430 кв.м., кладедец, чешма, ел.енергия.

    СИ-119

    Дворни места 1100 кв.м., 1030 кв.м., 1290 кв.м.