Продажби

  СИ-204

  Празно дворно място – 2.440 дка с кладенец; оградено с мрежа; в близост до магистралата  

  СИ-262

  Празно дворно място - 690 кв.м.; с ВиК; оградено с мрежа; с бадеми и др.дръвчета

  Земя 25

  1/3 идеални части от:

  1. Ливада - 2 дка - четвърта категория

  2. Нива - 6.160 дка - четвърта категория

  3. Лозе - 1.500 дка - пета категория

  4. Нива - 7 дка - шеста категория

  1/6 ид.части от:

  1. Нива - 10.800 дка - четвърта категория

  2. Нива - 33 дка 

  Нива - 24 дка

  Лозе - 7 дка

  СИ-385

  Двор - 1390 кв.м. - със жилище и стоп.стради+ 840 кв.м. празно място; може да се продаде заедно или поотделно; може и замяна за имот в с. Богданово

  42

  1. Нива - 6.000 дка - трета категория

  2. Нива - 3.250 дка - шеста категория

  3. Нива - 4.367 дка - трета категория

  4. Нива - 4.000 дка - трета категория 

  СИ-393

  Дворно място - 1130 кв.м.