Продажби

  СИ-204

  Празно дворно място – 2.440 дка с кладенец; оградено с мрежа; в близост до магистралата  

  СИ-262

  Празно дворно място - 690 кв.м.; с ВиК; оградено с мрежа; с бадеми и др.дръвчета

  СИ-393

  Дворно място - 1130 кв.м.