Продажби

  Земя 25

  1/3 идеални части от:

  1. Ливада - 2 дка - четвърта категория

  2. Нива - 6.160 дка - четвърта категория

  3. Лозе - 1.500 дка - пета категория

  4. Нива - 7 дка - шеста категория

  1/6 ид.части от:

  1. Нива - 10.800 дка - четвърта категория

  2. Нива - 33 дка 

  Нива - 24 дка

  Лозе - 7 дка

  42

  1. Нива - 6.000 дка - трета категория

  2. Нива - 3.250 дка - шеста категория

  3. Нива - 4.367 дка - трета категория

  4. Нива - 4.000 дка - трета категория