Продажби

    СИ-384

    Дворно място - 7.952 дка; начин на трайно ползване - друг терен със селишен характер; в центъра на селото