Продажби

    Гори 2

    Дървопроизводителни горски площи - 7.001 дка 

    36

    1. Овощна градина -  4.872 дка; X кат. 

    2. Нива - 6.025 дка; X кат.