Продажби

    СИ-411.1

    Празно дворно място - 600 кв.м.; на главен път ; с фургон; с одобрение за прекарване на ел.ток 

    47

    Нива - 1.222 дка; местност "Чемшидиня"