Продажби

    зем.земя 23

    Нива - 3.021 дка; втора категория; в местността "Ючевлията"

    Нива - 4.396 дка; трета категория; в местността "Кара Орман"