Продажби

  СИ-197

  Дворно място - 500 кв.м. заедно с построена в него плевня. 

  СИ-199

  Къща - 50 кв.м./ 2 стаи+коридор/; двор - 1550 кв.м.; 2 допълнителни стаи; външна и вътрешна чешма; външна WC 

  СИ-220

   Дворно място – 1.400 дка със стара керпичена къща; стоп. постройка; сонда; външна WC; дръвчета 

  СИ - 228

  1/2 ид.част от двор - 2950 кв.м. и 1/2 ид.част от полумасивна къща - 53 кв.м. и 1/2 ид.част от мазе - 20 кв.м.  

  Земя 14

  1. Нива - 3.328 дка - трета категория

   2. Нива - 2.220 дка - трета категория

  3. Нива - 4.401 дка - пета категория

  4. Нива - 4.300 дка - пета категория

  5. Нива - 5.104 дка - осма категория

  6. Лозе - 1.500 дка - четвърта категория

  СИ-411.2

  Двор - 1540 кв.м.; сгради - 4 бр.; на 2 улици 

  51

  1. Нива - 2.380 дка; осма категория

  2. Нива - 1.269 дка; осма категория

  3. Нива - 1.052 дка; осма категория

  4. Нива - 50.000 дка; девета категория

  5. Нива - 2.494 дка; девета и осма категория

  6. Нива - 2.839 дка; осма категория

  7. Нива - 7.238 дка; девета категория

  8. Нива - 5.982 дка;