Продажби

  СИ-199

  Къща - 50 кв.м./ 2 стаи+коридор/; двор - 1550 кв.м.; 2 допълнителни стаи; външна и вътрешна чешма; външна WC 

  СИ-220

   Дворно място – 1.400 дка със стара керпичена къща; стоп. постройка; сонда; външна WC; дръвчета 

  СИ - 228

  1/2 ид.част от двор - 2950 кв.м. и 1/2 ид.част от полумасивна къща - 53 кв.м. и 1/2 ид.част от мазе - 20 кв.м.  

  СИ-411.2

  Двор - 1540 кв.м.; сгради - 4 бр.; на 2 улици