Продажби

  Земя 14

  1. Нива - 3.328 дка - трета категория

   2. Нива - 2.220 дка - трета категория

  3. Нива - 4.401 дка - пета категория

  4. Нива - 4.300 дка - пета категория

  5. Нива - 5.104 дка - осма категория

  6. Лозе - 1.500 дка - четвърта категория

  51

  1. Нива - 2.380 дка; осма категория

  2. Нива - 1.269 дка; осма категория

  3. Нива - 1.052 дка; осма категория

  4. Нива - 50.000 дка; девета категория

  5. Нива - 2.494 дка; девета и осма категория

  6. Нива - 2.839 дка; осма категория

  7. Нива - 7.238 дка; девета категория

  8. Нива - 5.982 дка;