Продажби

    СИ-364

    Празно дворно място - 800 кв.м.; без ток и вода; овошки; оградено