Продажби

  Земеделски земи 15

  Идеални части от нива 11.150 дка четвърта категория

  Идеални части от овощна градина - 2.335 дка, четвърта категория 

  38

  1. Нива - 4.844 дка - четв.категория

  2. Нива - 4.000 дка - четв.категория

  3. Нива - 5.000 дка - трета категория

  4. Нива - 4.600 дка - четв.категория

  5. Овощна градина/бадеми/ - 5.000 дка - четв.категория

  6.  Лозе - 2.250 дка - четв.категория

  7. Нива - 3.574 дка - четв.категория

  8. Нива - 10.000 дка - четв.категория

  9. Нива - 3.267 дка - четв.категория

  10. Овощна градина /бадеми/ - 3.500 дка - девета категория

  11. Овощна градина/бадеми/ - 2.333 дка - четв. категория

  12. Нива - 4.662 дка - девета категория

  13. Нива - 5.471 дка - четв.категория

  14. Нива - 10.000 дка - четв.категория

   

  Общо: 68. 501 дка