Продажби

    Земеделски земи 15

    Идеални части от нива 11.150 дка четвърта категория

    Идеални части от овощна градина - 2.335 дка, четвърта категория