Дворно място - 244 кв.м. с малка къща - 61 кв.м.; жил. сграда - 83 кв.м.; за събаряне

35000.00лв

Двор - 1250 кв.м.; с почти разрушени сгради; подходящо за пчели, фотоволтаици, животни и др.

3000.00лв

1. Нива - 1.166 дка /до селото/ Цена: 1200 лв.

2. Празно дворно място /до нивата/; сонда, ограден от трите страни, овошки Цена: до 3000 лв.

Три парцела - 4 дка; с ток и вода

5000.00лв

1. Празно дворно място - 880 кв.м.

2. Празно дворно място - 1050 кв.м.

6000.00лв

Двор - 1 дка в центъра /до Читалището/; с ток и вода /сонда/; оградено - от двете страни улици; с плодни дръвчета

10200.00лв

Двор - 1080 кв.м.; с овошки; ограда; с основи и план за вила; на главния път

5000.00лв

Дворно място - 500 кв.м. с построена в него плевня

1000.00лв

Празно дворно място /оградено с мрежа/ - 2770 кв.м.; без ток и вода; в близост до стопански двор

3325.00лв

Празно дворно място - 1400 кв.м.

4500.00лв