Двор - 980 кв.м. - стоп. сграда - 35 кв.м.; навес с две стени - 10 кв.м.; сонда; чешми; плодни дръвчета; 1 кошер с пчели; метален вратник; ограден

6500.00лв

Част от дворно място - 1500 кв.м.; има кладенец с мотор; ток; чешма

4600.00лв

Дворно място - 3 дка

3200.00лв

Празно дворно място - 950 кв.м. в центъра на селото; неоградено; без ток и вода; кладенец

1800.00лв

Дворни места - 1100 кв.м., 1030 кв.м., 1290 кв.м.

5000.00лв

УПИ с площ от 714 кв.м.; до водата

15000.00лв

Празно дворно място - 1450 кв.м.; Празно дворно място - 1435 кв.м.; в централната част; с кладенец

5000.00лв

Дворни места - 2 х 1390 кв.м.

5100.00лв

Празно дворно място - 3750 кв.м.; разградено; без ток и вода

5000.00лв

Празни парцели - 1180 кв.м. и 1780 кв.м.; без ток и вода; оградени; подходящо за пчели

11000.00лв