Нива -  3.667 дка - X кат.  Цена: 560 лв./дка

Нива - 10.342 дка - IV кат.

Нива - 7.001 дка - IV кат. 

 

1. Лозе - 3.008 дка; не се работи  Цена: 600 лв./дка

2. Нива - 2.632 дка Цена: до 1200 лв./дка 

1. Лозе - 0.935 кв.м.; трета категория

2. Нива - 1.796 кв.м.; трета категория

3. Нива - 1.480 кв.м.; трета категория 

Цена по договаряне

1. Лозе - 19.105 дка; работят се; с. Научене

2. Лозе - 3.653 дка; над Каменово

3.  Лозе - 2.333 дка; над Каменово

4. Лозе - 2.000 дка; над Каменово и Научене

Ниви -1.  8.480 дка - трета категория

2. 11.930 дка - четвърта категория

3. 17.400 дка - трета категория

4. 8.270 дка - пета категория

Общо: 46.080 дка 

1200 лв/дка

1200.00лв

1. Нива - 4.634 дка; шеста категория

2. Нива - 30.028 дка; шеста категория

3. Нива - 15.330 дка; пета категория

4. Нива - 16.757 дка; шеста категория

5. Нива - 19.500 дка; шеста категория

6. 9.100 дка; шеста категория

7. 4.634 дка; шеста категория.

Няма договор с арендатори 

Дървопроизв. площ - 2.575 дка - нискостъблени; Дървопроизв. площ - 1.897 дка - широколистна гора; Дървопроизвод.площ - 1.176 дка - широколистна гора; дървопроизвод. площ - 3.499 дка - широколистна гора. Цена 500 лв/дка

500.00лв

Нивите са в с.Лалково, Елховска община

1. 31.000 дка - трета категория

2. 30.000 дка - трета категория

3. 16.600 дка - пета категория

4. 34.000 дка - трета категория

5. 28.500 дка - пета категория

6. 5.300 дка - седма категория

7. 16.000 дка - десета категория

8. 12.000 дка - десета категория

9. 1.400 дка - десета категория

10. 2 дка - седма категория

Общо: 176.902 дка

80000.00лв