СИ-462

Цена
12 000.00лв

Два парцела - I ви - 1115 кв.м. - празен; II ри - 1190 кв.м. с тухлена къща с 3 стаи, стоп. сграда - 2 бр. и навес; 

Населено място
Вид на имота