67

Цена
1 200.00лв

Нива - 5 дка - IV кат.

Нива - 4.560 дка - V кат. ;над канала

Цена: 1200 лв./дка

Населено място
Вид на имота