Двор - 1 дка в центъра /до Читалището/; с ток и вода /сонда/; оградено - от двете страни улици; с плодни дръвчета

10200.00лв

Двор - 1080 кв.м.; с овошки; ограда; с основи и план за вила; на главния път

5000.00лв

Дворно място - 500 кв.м. с построена в него плевня

1000.00лв

Празно дворно място /оградено с мрежа/ - 2770 кв.м.; без ток и вода; в близост до стопански двор

3325.00лв

Празно дворно място - 1400 кв.м.

4500.00лв

Дворно място - 1200 кв.м.; оградено с мрежа; сонда; ел. ток; овощна градина - 10-12 бр.; лозе - 9 реда; фургон

6300.00лв

Дворно място - 1300 кв.м.; стоп. постройки - 150 кв.м.; ел. ток; сонда - 12 кв.м.; плодни дръвчета; цим. пътеки

12000.00лв

Дворно място - 2075 кв.м.; с ток и вода

6300.00лв

Двор - 4 дка с ток и сонда + стара разрушена къща; оградено

16000.00лв

Двор - 980 кв.м. - стоп. сграда - 35 кв.м.; навес с две стени - 10 кв.м.; сонда; чешми; плодни дръвчета; 1 кошер с пчели; метален вратник; ограден

6500.00лв