Лозе - 2.139 дка; "Желева колиба"; пета категория; Цена: 900 лв./дка

Нива - 5.231 дка; осма категория; Цена: по договаряне

3/5 ид.ч. от ниви - 5.894 дка, 1.500 дка, 5.330 дка, 4.300 дка, 3.150 дка, 10.890 дка, 17.440 дка, 8.050 дка, 1.370 дка, 6.660 дка, 9.200 дка, 1.000 дка, 1.050 дка

Цена: 1100 лв./дка; има договор под аренда за 1 год.; рента - 45 кг./дка

Нива -  3.667 дка - X кат.  Цена: 560 лв./дка

Нива - 10.342 дка - IV кат.

Нива - 7.001 дка - IV кат. 

 

1. Лозе - 3.008 дка; не се работи  Цена: 600 лв./дка

2. Нива - 2.632 дка Цена: до 1200 лв./дка 

1. Лозе - 0.935 кв.м.; трета категория

2. Нива - 1.796 кв.м.; трета категория

3. Нива - 1.480 кв.м.; трета категория 

Цена по договаряне

1. Лозе - 19.105 дка; работят се; с. Научене

2. Лозе - 3.653 дка; над Каменово

3.  Лозе - 2.333 дка; над Каменово

4. Лозе - 2.000 дка; над Каменово и Научене

1. Нива - 4.634 дка; шеста категория

2. Нива - 30.028 дка; шеста категория

3. Нива - 15.330 дка; пета категория

4. Нива - 16.757 дка; шеста категория

5. Нива - 19.500 дка; шеста категория

6. 9.100 дка; шеста категория

7. 4.634 дка; шеста категория.

Няма договор с арендатори