Услуги

  • факс,набор на текст, административно - технически услуги
  • продава, купува, заменя, наема имоти в общината, страната и чужбина, управление на имоти - къщи, вили, земеделски земи за обработка
  • продажба движими вещи
  • ксерокс
  • сканиране
  • изпращане на поща по e-mail