40

Цена
1 200.00лв

Ниви -1.  8.480 дка - трета категория

2. 11.930 дка - четвърта категория

3. 17.400 дка - трета категория

4. 8.270 дка - пета категория

Общо: 46.080 дка 

1200 лв/дка

Населено място
Вид на имота