1034

Цена
4 000.00лв

 Празни парцели -

1. Парцел 1 - 774 кв.м. - 4 500 лв

2. Парцел 2 -608 кв.м. - 4 000 лв

3. Парцел 3 - 510 кв.м. - 3 500 лв.

Населено място
Вид на имота