СО-182

Сграда - аптека - 151 кв.м.; търг.зала - 80 кв.м., офис, 2 склада, коридор, интернет; климатици; в момента действаща аптека; подходящо и за търг.обект, игр.зала и др.  Цена по договаряне

Населено място
Вид на имота