203-2

Цена
10 000.00лв

Дворно място – 2.475 дка с къща – 60 кв.м. / в лошо състояние /, намиращи се в с. Правдино. Цена до 10 000 лв 

Населено място
Вид на имота