СИ-414

Цена
10 500.00лв

Двор - 1350 кв.м.; двуетажна къща - I ет. - стая, тераса, кухн.бокс и помещение за WC; II ет. - неостъклена тераса; с външна стълба за II ет.; РЗП - 70 кв.м.; бетонирани пътеки; изток-юг-запад; сонда; външна чешма; овошки; строит. материали; без ел.инсталация и ВиК; с голям вратник и катинар

Населено място
Вид на имота