СИ-384

Дворно място - 7952 кв.м.; начин на трайно ползване - друг терен за жилищно ползване; в центъра на селото

Населено място
Вид на имота