СИ-119

Цена
5 000.00лв

Дворни места - 1100 кв.м., 1030 кв.м., 1290 кв.м.

Населено място
Вид на имота