СИ-428

Цена
17 000.00лв

Дворно място - 1600 кв.м.; две едноетажни паянтови жилищни сгради

Населено място
Вид на имота