СО

Работилница с канал - 120 кв.м.; с офис и сервизни помещения - 40 кв.м.; с частично обзавеждане 

Населено място
Вид на имота
Цена
500.00лв