Лозе

Лозе - 2.139 дка; "Желева колиба"; пета категория; Цена: 900 лв./дка

Населено място
Вид на имота